“Śmierć nie jest kresem naszego istnienia –
Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.
Albowiem oni to dalej my,
a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”
Albert Einstein

 

 

Opieka nad grobem, jest usługą MUP Sp. z o.o., którą wykonujemy na terenie całej Gminy Choszczno. Zakres usługi uzgadniamy z Klientem indywidualnie, zapewniając przystępne ceny usług.

 

Świadczone usługi obejmują:

 • Czyszczenie i mycie pomnika

 • Sprzątanie grobów i pomników oraz ich otoczenia

 • Odśnieżanie zimową porą

 • Pielęgnacja grobu zielonego

 • Podcinanie żywopłotów

 • Montaż ławek, obudowy grobu, wymiana krzyża i tabliczki na grobie

 • Kładzenie wiązanek oraz zapalanie zniczy na rocznice i święta

 • Dokumentacja fotograficzna

 • Inne usługi w zależności od okoliczności i potrzeb

 

1. Kompleksowe sprzątnie grobu pojedynczego– usługa jednorazowa:

 • Sprzątanie nagrobka bez mycia 50,00 zł
 • mycie nagrobka wodą z płynem, usunięcie starych zniczy, zwiędłych wiązanek 80,00 zł

        (nagrobki nowe, zadbane)

 • szorowanie nagrobka, mycie nagrobka wodą z płynem 120,00 zł

         usunięcie starych zniczy, zwiędłych wiązanek   (nagrobki stare, lastryko, w złym stanie technicznym rzadko sprzątanie)

 • sprzątanie wokół nagrobka (kostka polbrukowa)

         sprzątanie i zamiatanie kostki polbrukowej bez pielenia 30,00 zł

         sprzątanie i zamiatanie kostki polbrukowej z drobnym pieleniem 60,00 zł

         sprzątanie i zamiatanie kostki polbrukowej mocno zachwaszczonej od 70,00 zł

 • sprzątanie wokół nagrobka (hakanie, pielenie)

         wygrabienie, pozamiatanie wokół nagrobka do 30cm 40,00 zł

         bez pielenia

         wygrabienie, pozamiatanie wokół nagrobka do 30cm 60,00 zł

         z pieleniem przy małym stopniu zachwaszczenia

         wygrabienie, pozamiatanie wokół nagrobka do 30cm od 70,00 zł

         z pieleniem przy dużym stopniu zachwaszczenia

 • dokumentacja fotograficzna wykonana przed usługą, ustalenie zakresu

         wykonanych prac potwierdzana mailowo z wyceną usługi wysyłana

         drogą elektroniczną

 • dokumentacja fotograficzna wykonana po usłudze, faktura wysyłane drogą elektroniczną 0,00 zł
 • faktura wysyłana pocztą 15,00 zł
 • Dodatkowa koszt znicza, wkładu do znicza, stroika wybranych z oferty zakładu.

W przypadku grobów bardzo mocno zaniedbanych – cena uzgadniana indywidualnie

 

2. Kompleksowe sprzątnie grobu podwójnego– usługa jednorazowa:

 • Sprzątanie nagrobka bez mycia 80,00 zł
 • mycie nagrobka wodą z płynem, usunięcie starych zniczy, zwiędłych wiązanek 120,00 zł

       (nagrobki nowe, zadbane)

 • szorowanie nagrobka, mycie nagrobka wodą z płynem, usunięcie starych zniczy, zwiędłych wiązanek 170,00 zł

       (nagrobki stare, lastryko, w złym stanie technicznym rzadko sprzątanie)

 • sprzątanie wokół nagrobka (kostka polbrukowa)

       sprzątanie i zamiatanie kostki polbrukowej bez pielenia 50,00 zł

       sprzątanie i zamiatanie kostki polbrukowej z drobnym pieleniem 80,00 zł

       sprzątanie i zamiatanie kostki polbrukowej mocno zachwaszczonej od 100,00 zł

 • sprzątanie wokół nagrobka (hakanie, pielenie)

       wygrabienie, pozamiatanie wokół nagrobka do 30cm 60,00 zł

       bez pielenia

       wygrabienie, pozamiatanie wokół nagrobka do 30cm 80,00 zł

       z pieleniem przy małym stopniu zachwaszczenia

       wygrabienie, pozamiatanie wokół nagrobka do 30cm od 100,00 zł

       z pieleniem przy dużym stopniu zachwaszczenia

 • dokumentacja fotograficzna wykonana przed usługą, ustalenie zakresu wykonanych prac potwierdzana mailowo z wyceną usługi wysyłana

         drogą elektroniczną

 • dokumentacja fotograficzna wykonana po usłudze, faktura wysyłane drogą elektroniczną 0,00 zł
 • faktura wysyłana pocztą 15,00 zł
 • Dodatkowo koszt znicza, wkładu do znicza, stroika wybranych z oferty zakładu.

W przypadku grobów bardzo mocno zaniedbanych – cena uzgadniana indywidualnie

 

3. Kompleksowe sprzątnie grobu dziecięcego– usługa jednorazowa:

 • Sprzątanie nagrobka bez mycia 30,00 zł
 • mycie nagrobka wodą z płynem, usunięcie starych zniczy, zwiędłych wiązanek   50,00 zł

       (nagrobki nowe, zadbane)

 • szorowanie nagrobka, mycie nagrobka wodą z płynem, usunięcie starych zniczy, zwiędłych wiązanek 90,00 zł

       (nagrobki stare, lastryko, w złym stanie technicznym rzadko sprzątanie)

 • sprzątanie wokół nagrobka (kostka polbrukowa)

       sprzątanie i zamiatanie kostki polbrukowej bez pielenia 30,00 zł

       sprzątanie i zamiatanie kostki polbrukowej z drobnym pieleniem 60,00 zł

       sprzątanie i zamiatanie kostki polbrukowej mocno zachwaszczonej od 80,00 zł

 • sprzątanie wokół nagrobka (hakanie, pielenie)

       wygrabienie, pozamiatanie wokół nagrobka do 30cm 30,00 zł

       bez pielenia

      wygrabienie, pozamiatanie wokół nagrobka do 30cm 60,00 zł

      z pieleniem przy małym stopniu zachwaszczenia

      wygrabienie, pozamiatanie wokół nagrobka do 30cm od 80,00 zł

      z pieleniem przy dużym stopniu zachwaszczenia

 • dokumentacja fotograficzna wykonana przed usługą, ustalenie zakresu wykonanych prac potwierdzana mailowo z wyceną usługi wysyłana

       drogą elektroniczną

 • dokumentacja fotograficzna wykonana po usłudze, faktura wysyłane drogą elektroniczną 0,00 zł
 • faktura wysyłana pocztą 15,00 zł
 • Dodatkowo koszt znicza, wkładu do znicza, stroika wybranych z oferty zakładu.

W przypadku grobów bardzo mocno zaniedbanych – cena uzgadniana indywidualnie.

 

4. Kompleksowe sprzątanie grobu – usługa całoroczna – 6 razy w roku

(mycie nagrobka, usunięcie starych zniczy, zwiędłych wiązanek, sprzątanie wokół, dokumentacja fotograficzna wykonana przed i po sprzątaniu wysyłana drogą elektroniczną)

 • nagrobek pojedynczy czynność 600 zł

 • nagrobek podwójny czynność 900 zł

 • nagrobek dziecięcy czynność 400 zł

+ koszt indywidualnie zleconego zakupu znicza, wkładu do znicza, stroika itp.

 

Zlecenia indywidualne – zakres usługi i termin jej wykonania uzgadniany indywidualnie z klientem Odrębna wycena

 

Dodatkowe usługi:

 • Zdjęcie nagrobka przed wykonaniem usługi, wycena i określenie zakresu prac 20,00 zł
 • mycie nagrobka pojedynczego czynność 100 zł
 • mycie nagrobka podwójnego czynność 140 zł
 • uporządkowanie terenu wokół nagrobka (bez mycia pomnika) czynność od 50 zł
 • zapalenie zniczy, postawienie kwiatów – koszt wykonania usługi

(dodatkowo doliczany jest poniesiony koszt zakupionego znicza, kwiatów itp. czynność 20 zł

 • posadzenie kwiatów czynność od 50 zł

(dodatkowo doliczany jest poniesiony koszt zakupu kwiatów, ziemi…)

 • jednorazowe oczyszczenie mogiły z wieńców, kwiatów, wypalonych zniczy po ceremonii pogrzebowej czynność od 70 zł

 

Podane kwoty są kwotami NETTO

 

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszymi pozostałymi usługami pogrzebowymi w Choszcznie.