26 stycznia 2023

zm. Edward Tryścień

25 stycznia 2023

zm. Janusz Łucki

14 stycznia 2023

zm. Krzysztof Lechner

13 stycznia 2023

zm. Feliks Błaszczyk

12 stycznia 2023

zm. Anna Leśniańska

12 stycznia 2023

zm. Zofia Winter

12 stycznia 2023

zm. Marianna Miszewska

11 stycznia 2023

zm. Eleonora Jasiukiewicz

10 stycznia 2023

zm. Henryk Oleś

09 stycznia 2023

zm. Małgorzata Perkowska